Monthly Archives: September 2021

Čas pro reflexi a zpětnou vazbu

1st
Sep. × ’21

Kronika odporu už čtyři roky archivuje zprávy o anarchistických aktivitách, předkládá analýzy a podněty k akcím. Nyní nastává čas na reflexi a položení prosté otázky: Má smysl pokračovat v tom dál? Pokud ano, v jaké podobě by to mělo být? Aby se Kronika odporu mohla rozvíjet, potřebuje zpětnou vazbu. Na redakčním kontaktu je vítaná zejména […]

Posted in General | Comments closed

Třídní válka 13/2021: „Rojavská revoluce“? „Protistátní“? „Antikapitalistická“? Nebo nová mystifikace?

1st
Sep. × ’21

Základní otázka všech revolucionářů ve vztahu k Rojavě zní následovně: Je to, co někteří nazývají „Rojavská revoluce“, opravdu sociální revoluce nebo lépe řečeno, je součástí dynamiky ničení současného společenského řádu (tj. kapitalistického řádu)? Nebo jde spíše o proces instrumentalizace a usměrnění autentického hnutí vzpoury proti bídě a represi státu sociálně demokratickými (a tedy buržoazními) institucemi […]

Posted in General, Publikace, Teorie | Tagged | Comments closed