Ilegalita; povstání není jen o vykrádání bank

23rdDec. × ’18

183901

Povstalecký anarchismus není morálkou pro přežívání: všichni přežíváme různými způsoby, často v kompromisech s kapitálem v závislosti na naších společenských pozicích a na našich schopnostech a zálibách. Samozřejmě, že nejsme morálně proti použití nelegálních prostředků k našemu osvobození z okovů námezdního otroctví, abychom pak žili a starali se o naše projekty. Stejně tak ale ilegálnost nefetišizujeme, neděláme z ní nějaké náboženství nebo mučednictví. Je to pouze prostředek, často ten dobrý.

  • Úryvek textu, který poprvé vyšel v Killing King Abacus #2 (Léto 2001)
This entry was posted in Analýza, General, Teorie. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.