My jsme vykořisťovanými, my jsme rozporem: není čas čekat

14thFeb. × ’19

183901

Kapitalismus v sobě bezesporu má hluboké rozpory, které jej tlačí k neustálému vývoji a přizpůsobování tak, aby se vyhnul periodickým krizím, které jej postihují. My se ale nesmíme nechat ukolébat čekáním na tyto krize. Když přijdou a budou odpovídat požadavkům na podnícení jednotlivých prvků povstaleckého procesu, budou vítány. Nicméně my jakožto vykořisťovaní jsme základním rozporem kapitalismu. Čas je proto na povstání zralý vždy a lidstvo tak mohlo ukončit existenci státu kdykoli ve své historii. Trhlina v neustálém procesu reprodukce tohoto systému vykořisťování a útlaku byla vždy možná.

  • Úryvek textu, který poprvé vyšel v Killing King Abacus #2 (Léto 2001)

 

This entry was posted in Analýza, General, Teorie. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.