Oheň do kybernetické věznice

26thSep. × ’20

Oheň do kybernetické věznice. Nikdy není pozdě vzdorovat!

  • Umělá inteligence

Laboratoře AI, příjemci vládního financování ve výši 100 milionů dolarů, pracují na zavedení algoritmů „strojového vzdělání“ do služeb dlouhého seznamu průmyslových odvětví. Pod „etickou“ fasádou některé aplikace jednoduše umožní dobře umístěným kapitalistům další obohacování. Další mají za cíl posílit represi, ať už detekováním zlodějů v supermarketu pomocí automatizovaného kamerového dohledu, vývojem nástrojů pro rozpoznávání obličeje, které fungují i ​​na částečně zakrytých tvářích, nebo „předpovídáním“ zločinu či pravděpodobností přestupku vězně.

  • 5g bezdrátové sítě

Nebývalá šířka pásma 5G technologie umožňuje nasazení AI v měřítku města v reálném čase. Každý pohyb je sledovatelný díky tisícům kamer integrovaných do centralizovaného sledovacího zařízení. Tato vize je již v praxi ve více než jednom evropském „inteligentním městě“. Nespočet senzorů umístěných na veřejných prostranstvích, v podnicích, automobilech a veřejné dopravě a také nošených na našich tělech si klade za cíl, aby každá akce byla předmětem výpočtu, předpovědi a kontroly, a to vše pod ekologickým označením. Díky své všudypřítomnosti je síť algoritmů neviditelná, a proto je těžké jí odolat.

  • Robotika a automatizace

Samořiditelná auta. Robotizované sklady. Bezhotovostní obchody. Doručovací roboti, kteří volají policajty, když jsou napadeni. Zavádí se infrastruktura, která trvale změní svět práce a naše životní prostředí. Neoplakáváme zmizení vyčerpávajících a nudných prací. Zbývajícím pracovníkům je však vnuceno dehumanizující tempo, které musí držet krok se stroji a softwarem pro zvýšení produktivity nebo jim musí být ukázány dveře. Jaká opatření sociální kontroly a jak vykořisťovatelská schémata mezitím čekají na nové vyloučené masy ve věku technologické nezaměstnanosti?

  • Život před obrazovkou

Možnosti autentických vztahů mezi lidmi a naším okolím jsou stále více vymazávány ve službě virtuálního hyperpřipojení. Porozumění, objevování a hledání významu se omezuje na produkci dat. Deficit pozornosti, problémy s pamětí, ztráta emočních dovedností a představivosti, narušený spánek, kosterní bolesti, úzkost, osamělost, deprese: příznaky závislosti na online technologiích se zhoršují, protože podíl populace, která strávila celý život ponořený do dotykové obrazovky roste.

Za svobodný a plný život, otevřený neznámému

Buďte výpadkem v jejich síti!

PDF k tisku (11 x 17)

This entry was posted in General, Publikace, Výzvy. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.