Nepokoje v Bosně

24thJan. × ’21

Ve středu (20. ledna 2021) vypukly v Bosně nepokoje proti největšímu táboru migrantů v zemi, který se nachází v oblasti Blažuj, západně od hlavního města Sarajevo. Předtím 23. prosince na severu země vzpoura zpustošila tábor spravovaný Mezinárodní organizací pro migraci (IOM).

https://sansnom.noblogs.org/files/2020/12/d-3.jpg

Bosnu, která se nachází na balkánské trase, každoročně překračují tisíce migrantů, kteří se pokoušejí projít střežené hranice Evropy, než se ocitnou na hranici s Chorvatskem (členem Evropské unie). Podle ministra vnitra hraničního kantonu Una-Sana, chorvatská policie v roce 2020 provedla 7 210 návratů do Bosny. V současnosti uvízlo téměř 6 000 migrantů v pěti bosenských táborech IOM, zatímco 2 000 až 2 500 čelí zimě v lesích a opuštěných budovách mimo tyto institucionální struktury.

https://sansnom.noblogs.org/files/2021/01/c-3.jpg

Podle Sarajevo Times bylo 21. ledna poškozeno téměř 20 vozidel ministerstva vnitra a IOM. Nepokojů se údajně zúčastnilo téměř 2 000 migrantů.

This entry was posted in General, Nepokoje and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.