Køpiplatz: Jsme tu, abychom získali zpět to, co je naše

17thApr. × ’22

Pro nás to nebyl jen kus země. Byl to náš domov, byla to rodina, bylo to místo, kde jsme mohli přivítat lidi z celého světa, kde jsme se mohli učit a vzájemně se podporovat, kde jsme mohli růst a navazovat kontakty. Tím nejjednodušším a nejúžasnějším způsobem to byla naše komunita a náš život. Ale teď se naše rodina rozdělila; a víc než cokoli jiného si přejeme být zase spolu.

Od nesmyslného vystěhování Køpiplatzu uplynulo šest měsíců a některé věci se stále nezměnily; půda stále zůstává prázdná, až na pár najatých goril, které ji hlídají. Nyní je plná trosek učiněných z toho, co kdysi bývalo našimi domovy a životy.

Nabídka, kterou jsme dostali od státu a Howoge, nebyla koncipována tak, aby nás podpořila, ale spíše jako “Hlava 22”, která by nás rozdělila různými nepřijatelnými způsoby, včetně nabídky odstranit 70 procent a ponechat jen plácek půdy schopný pojmout pár přívěsů. Tyto nabídky jsme odmítli. Jako wagenplatz jsme buď všichni, nebo nic a stále jsme rodina, přestože jsme nyní nuceně rozděleni a rozptýleni po celém Berlíně. Stále hledáme místo, kde bychom mohli být opět pohromadě.

Opět byl vystěhován wagenplatz přímo sousedící s budovou Køpi. Naposledy to bylo před 23 lety, kdy byl vystěhován wagenplatz Mad Max napravo od Køpi. Bylo to za účelem výstavby domova pro seniory, nicméně stejně jako při nesčetných dalších vystěhováních zůstal pozemek opuštěný a po DVACETI TŘECH letech zde stále stojí torzo budovy a prázdný pozemek, který může být bydlením a prostorem pro mnohé z nás. Je to budoucnost i pro Køpiplatz?

Stejně jako my i další prostory jako Meuterei a Syndikat po svém vystěhování jsou stále prázdné. Ani Liebig 34 nebyl znovu zabydlen, zatímco Rigaer 94 stále čelí neustálým útokům ze strany státu. Klademe si zde VELKOU otázku.. PROČ? Proč lidé přicházejí o své domovy, prostory, životy a spojení s něčím skutečným? Pro nic!?

A to je jen několik příkladů z poslední doby. Cítíme, že si zasloužíme spravedlivé zacházení. Za všechny, kteří byli v průběhu let vystěhováni ze svých prostor, prosazujeme opětovné bydlení, místo pro všechny naše kamarády z Berlína a celého světa, aby mohli pokračovat v tvorbě něčeho báječného a soběstačného.

Je zřejmé, že taktika posledních let je pokusem vykopat naše hnutí od kořenů a vyčerpat ho neúprosnými útoky na náš způsob života. Jejich triky však nefungují! A náš kolektivní hněv nás jen přivádí k tomu, abychom jednali společně, solidárně a ještě neohroženěji.

Neodpočineme si a nebudeme spokojeni, dokud nebude uznáno, že nás nelze jen tak vystěhovat, zamést pod koberec, jako bychom neexistovali. My tiše a poslušně neodejdeme. Ne! Zůstáváme odhodláni hájit autonomní prostory, komunity a pokračovat v našem způsobu života bez ohledu na následky.

Viva Køpiplatz!

Ať žijí všechny autonomní prostory!

https://squ.at/r/d
https://koepi137.net/
https://kopibleibt.noblogs.org/

This entry was posted in General, Squatting and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.