Make Tattoo Not War: kampaň pomáhající válkou postiženým lidem

21stAug. × ’22

Make Tattoo Not War (MTNW) je mezinárodní kampaň podporující lidi postižené válkou, která započala vpádem ruské armády na území takzvané Ukrajiny v únoru 2022.

Válečný konflikt vyhání lidi z domovů, ničí jejich zázemí, působí četná zranění, traumata a úmrtí. Kampaň MTNW se snaží získat prostředky pro ty, kterých se tyto problémy bytostně týkají.

Základnu kampaně tvoří neformální síť různých osob věnujících se tvorbě tetování a ochotných peníze za vyhotovená díla věnovat do společného solidárního fondu. Z něj se poté bude financovat pomoc konkrétním lidem v nouzi.

Oproti různým charitativním a státem řízeným organizacím, je MTNW autonomní iniciativou fungující na decentralizované bázi. Nejsou zde žádní placení funkcionáři a všechny zúčastněné osoby jsou zapojeny dobrovolně bez nároku na finanční odměnu. Veškeré peníze z fondu tudíž poslouží podpoře válkou postižených lidí.

Cílem MTNW není stavět se na stranu jakéhokoli státu zapojeného do válečného konfliktu, protože nesouhlasíme s názorem, že některé zúčastněné státy jsou agresory a jiné pouze nevinnými obětmi agrese. Přestože ve válce některé státy projevují agresivnější tendence než státy jiné, v důsledku všechny jednají agresivním a utlačujícím způsobem vůči k obyvatelstvu, kterému vládnou. Kampaň MTNW se nesoustředí na podporu žádného státu, ale spíše na poskytování pomoci těm, které státní politika uvrhla do tíživé situace.

Probíhající válka je soupeřením mezi různými frakcemi vládnoucí třídy a sleduje primárně jejich zájmy. Jako taková je tedy v rozporu se zájmy pracujících, nezaměstnaných, studujících, penzistů a dalších neprivilegovaných částí populace.

Kampaň MTNW odmítá státní militarismus a nacionalistické běsnění. Podporuje mezinárodní solidaritu, antikapitalistické aktivity, antiautoritářství a sebeorganizaci.

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.