Jejich válka nebo třídní válka!

11thSep. × ’22

https://4.bp.blogspot.com/-6pRA4pEc050/VhPgYy1bN9I/AAAAAAAAJdw/YN9REslGP2Y/s320/awu-march%255B1%255D.jpgJako revolucionáři a internacionalisté čelíme globálním vojenským konfliktům. Poprvé od hrůzostrašné druhé světové války se před námi skutečně zhmotňují a nebude to naposledy.

Zástupné války jako v Jugoslávii nebo Sýrii už neudržují rovnováhu chamtivosti globálních kapitalistických bloků. Tento současný konflikt, stejně jako ten, který se rýsuje nad Tchaj-wanem, není zamaskován ideologií. Je soutěží soupeřících organizačních forem státu. Od diktátorských (které Čína nyní nazývá “unitárními”), přes demokratické nebo federalizované systémy. Kapitalistické fasády se odhalují jako soupeřící kluby oligarchických a monopolních politicko-ekonomických hegemonií. Zjednodušeně řečeno, jde o mocenský boj mezi 1 % o výhradní právo srát na 99 % lidí.

Ani Washington, ani Moskva!

Není možné, abychom postrádali soucit a zármutek nad těmi, kteří se nacházejí stejně jako my na obou stranách jejich umělých hranic, přestože se rozšířilo zkreslování obou. Můžeme si však jasně uvědomit, že vedlejší škody na obou stranách jsou úmyslným vražděním ze strany těch, kdo jsou u moci, aby vyhráli svou válku o majetek a nemovitosti.

“Demokracie” se nikdy nezajímaly o ukrajinské dělníky, ani o dělníky z Donbasu (kteří podle OSN tvoří 80 % civilních obětí od neúspěšné minské dohody). O ruské možná ještě méně, protože  nedostatek odpovědnosti je v nich systémově zabudován. Ukrajina může vypadat jako další spektakulární televizní událost, ale to je vědomý pokus zastavit nás v okamžiku odporu a během rozpoznání nebezpečí globální války navršené na klimatickou krizi a pandemii.

Nemůžeme si dovolit čekat, jak to dopadne. Ať už se ocitneme na kterékoli straně hranice, musíme se organizovat, křičet, kolektivně bojovat. Musíme se postavit proti této nové potenciální smrtelné ráně naší existence. Hranice nejsou klece, jsou to ploty, které je třeba zbourat. Nyní musíme naléhavě, od Velké Británie až po všechny části Ukrajiny, bojovat proti jejich zájmu na našem potlačení pod vládou kapitálu a za účelem zisku. Existujeme proto, abychom bojovali, ne abychom živili stát a jeho mocipány.

Žádnou jinou válku než třídní! Závisí na ní naše životy i životy těch na druhé straně plotu.

This entry was posted in Analýza, General, Historie, Teorie and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.