Jak útočit ohněm

1stNov. × ’18

14-bHlavním výhodou ohně je, že může úplně zničit auto, bagr, jeřáb a jiné vybavení bez ohledu na to, jak je velké. A i když má stroj veškeré zranitelné prvky chráněné, přesto může být zapálený. Nevýhodou je, že je těžké dosáhnout dostatečně horkého a rozsáhlého požáru, aby stroj úplně zničil. Plameny navíc rychle poutají pozornost. Od hořícího stroje může chytnout i něco v okolí a zakládání ohně je nebezpečné i pro samotného sabotéra. Oproti předešlým návodům může být ale zapálení auta minutová záležitost. 

K zapálení velkého kovového objektu je potřeba polít ho hořlavou kapalinou. Každého asi hned napadne benzín. Ten je vysoce výbušný a velmi nebezpečný. Proto každý, kdo ho používá k podpalování, riskuje, že zapálí sám sebe. Samotný benzín je hodně tekutý a nezůstává tam, kde byl nalit, rychle se rozlévá do okolí.

Účinnější je použít ztužený benzín, který se tolik neroztéká, neodpařuje a ulpívá na povrchu, což koncentruje žár do jednoho místa. Ke ztužení se používá benzín buď 1) smíchaný s motorovým olejem, nebo 2) se benzín ztužuje rozpouštěním mýdla (stačí na struhadle nastrouhat mýdlo s jelenem, aby se dobře rozpustilo, měl by být benzín zahřátý, nejlepší způsob je naplnit velkou nádobu horkou vodou a ní vložit nádobu s benzínem, ohřívat benzín na přímém plameni je sebevražda!) nebo 3) rozpuštěním polystyrenu (do velké nádoby s benzinem postupně vkládej polystyren, až dostane sirupovitou konzistenci). Ztužením vznikne kapalina viskozitou připomínající med. Taková ztužená směs se nazývá napalm. Její nejznámější použití je v Molotovově koktejlu.

Pokud je molotov to jediné, co proti stroji máš, tak po dopadu může benzín vyhořet na povrchu a nezpůsobit v podstatě žádné škody. Pokud je ale stroj v předstihu politý dieselem nebo, což je nebezpečnější, ztuženým benzínem, kompletní zničení je pravděpodobnější.

Diesel na rozdíl od benzínu není výbušný. Je hustější a hoří delší dobu, ale při nižší teplotě. Jeho použití je mnohem bezpečnější, ale je také těžší ho zapálit – obzvlášť za chladného počasí. Někdy se nevznítí dokonce ani když je přímo u něj sirka. K podpálení může být použitý molotov, bezpečnější cestou je použít hadr namočený v rozpouštědle nebo denaturovaném lihu, které snadno hoří, ale nevybuchují (druhá edice Ecodefence mylně doporučovala použít hadr namočený v čistícím alkoholu, ten ale hoří velmi těžko).

Jak vyrobit a použít molotov

Jak už jsem řekl, molotov se dá typicky použít k zapálení auta, jeho použití je ale mnohem širší. Tvé představivosti se meze nekladou. Následuje jeden ze způsobů, jak takový molotov vyrobit a použít.

Obalem molotovu je skleněná nádoba. Měla by mít tvar vhodný k vrhání a měla by být dostatečně křehká, aby se při dopadu na cíl snadno rozbila. Vhodná je půllitrová láhev od vodky s plechovým uzávěrem. Větší typ láhve pojme více kapaliny. Je ale obtížnější ho vrhnout dostatečně daleko a trefit cíl. Dobré je otestovat si to.

Do láhve je potřeba nalít benzín a motorový olej (v poměru 1:1). Neplň láhev úplně po okraj, nech místo pro výpary. Benzín zajistí rychlou vznětlivost. Motorový olej zvyšuje dobu hoření a zajistí přilnutí k povrchu. Pokud by v nádobě byl pouze benzín, účinnost by se výrazně snížila. Po vznícení by benzín rychle shořel a odpařil se. Olej nebo jiný typ podpůrné látky je tedy potřebný.

Když je kapalná směs v láhvi, je potřeba ji dobře uzavřít plechovým víčkem. Kolem víčka je dobré ještě omotat elektrikářskou lepicí pásku, abys měl jistotu, že se kapalina nedostane ven ještě před vržením molotovu. A to ani její výpary.

Poslední krokem je pruh hadru přivázaný k hrdlu láhve. Není nutné aby hadr byl ponořen v kapalině uvnitř. Může být jen zauzlován kolem vnější části hrdla nebo připevněn drátem. Trčící část hadru je potřeba napustit petrolejem, aby z něj vznikl knot. Ten po zapálení a následném rozbití vržené láhve zapálí kapalnou směs.

Výroba molotovu je ještě ta snadnější část. Složitější je jeho použití. Každý, kdo si chce být jistý, že to zvládne, nesmí podcenit trénink. Opakovaným hodem lahví na určený cíl se člověk brzy zdokonalí. Na trénování je možné používat lahve naplněné vodou.

Příprava stroje před zapálením

Aby se dieselové palivo nerozšiřovalo do okolí, použij hadr (bavlna je lepší než syntetické materiály), kterým ho napustíš. Můžeš použít i jiné savé materiály – piliny nebo slámu. Hadr nacpi do motoru, pokud je přístupný, a pod přístupné elektrické vedení, hadice a měřidla, do podvozku nebo kolem pneumatik. Pět litrů paliva by měly být víc než dost. Nakonec vše podpal pomocí hadru nasáklého snadno hořlavou látkou nebo už zmíněným molotovem.

Ve městě může být tohle skotačení kolem auta nápadné. Podle jednoho prověřeného návodu však stačí polít kolo auta a to zapálit:

Potřebovat budeš PET láhev (1,5 l) naplněnou z poloviny benzínem a z poloviny motorovým olejem. Benzín zajistí rychlou vznětlivost. Motorový olej prodlužuje hoření a umožní, aby kapalina více přilnula k povrchu. Dále potřebuješ gumové rukavice, malý igelitový pytlík nebo nádobu, kus hadru, zapalovač (ten co se používá na plynový sporák) a trochu petroleje. Samozřejmostí je maskování obličeje a použití oblečení, které běžně nenosíš. Po akci se ho rozhodně zbav

Při plánování a provádění akce mysli na to, že na místě nesmí zůstat otisky, pachové stopy a stopy DNA. Úspěšná akce všechny důkazy spálí, ale může se stát, že tam zůstanou nedopalky láhve či hadru. Příprava materiálu tedy musí probíhat v rukavicích a to včetně veškeré manipulace z hadrem.

Hadr zmuchlej nebo poskládej aby bylo možné s ním lépe házet na určené místo. Spodní polovinu polij petrolejem. Pak hadr vlož do pytlíku nebo nádoby. Vlož si to do kapsy nebo někam připni, ať hadr můžeš snadno jednou rukou vytáhnout. Pytlík nebo nádoba zajistí, aby se tvé pachové stopy nedostaly z tvého oblečení na hadr.

Přistup k přednímu kolu auta u řidiče a přikrč se. Auto tě tak bude částečně krýt. Pak nalij zápalnou směs z PET láhve na kolo. Měla by se částečně dostat i za něj. Kolem mokrého kola ti vznikne louže. Do ní polož víčko a láhev se zbytkem kapaliny. Udělej krok či dva vzad. Zapal hadr a hoď ho do kapaliny u kola. Kapalina vzplane. Během chvíle shoří PET láhev s víčkem. Brzy chytne kolo a od něj se dostanou plameny pod kapotu. Plameny projdou dírou kolem tlumiče. Pokud akci provedeš šikovně, pak si nepřítel plamenů všimne až v době, kdy už dávno budeš pryč na bezpečném místě.

Bezpečnost

Pokud se potřísníš dieselem nebo benzínem, budeš po nich smrdět ještě dlouho. To tě může inkriminovat. Nos na sobě staré oblečení, které můžeš po akci ihned zlikvidovat. Zbavíš se tak i pachových stop.

Buď opatrný, abys neznečistil vodní zdroj nebo oblast v okolí unikajícím palivem. Také si ujisti, aby se požár nemohl nekontrolovatelně rozšířit na jiné budovy nebo les, pokud to nemáš v plánu. Jistější je zapalovat stroje na volném prostranství. Tresty za žhářství jsou vysoké, dávej velký pozor.

Jak oddálit založení ohně

Když zapaluješ auto nebo cokoli jiného molotovem, jde to sice rychle, ale taky hlasitě a nápadně, protože plameny rychle poutají pozornost. Požár ale můžeš založit i ve chvíli, kdy už jsi v bezpečí. Je několik možností, jak toho dosáhnout. Zásadní je, aby následující metody neselhaly, proto je párkrát prověř, než půjdeš na věc.

  • Cigareta (zpoždění 5-10 minut): Na konec cigarety, kde začíná filtr, umísti několik zápalek (buď kolem dokola nebo do dvou řad, jako na obrázcích vpravo) a pevně je oblep páskou dohromady. Vše pak zabal do hořlavého materiálu (novinový papír, lihem napuštěný hadr…) a to nakonec umísti mezi materiál, který chceš zapálit.

13-2

  • Plastový kanystr a vonné tyčinky (zpoždění 15-45 minut): Potřebuješ plastový kanystr s uchem (prodávají se v nich prací gely, velké množství sirupu, destilovaná voda apod.). Před použitím jej vypláchni, vysuš a očisti od všech otisků. Nalij do něj petrolej (v žádném případě nepoužívej benzín, je příliš prchavý a jeho výpary se snadno vznítí) takřka po okraj, nějaké místo ale ponechej pro výpary. Část petroleje si vezmi s sebou ve zvláštním kanystru, důvod se dozvíš za chvíli. Pak budeš potřebovat jednu houbičku na mytí nádobí. Pro zpoždění zapálení oblož dolní konec vonné tyčinky kolem dokola několika sirkami, nejlepší je oblepit je páskou. Pro každé zařízení vyrob minimálně dvě takové tyčinky. Doba zpoždění se liší na základě teploty, větru atd. a pohybuje se mezi 15 až 45 minutami. Některé tyčinky nehoří dobře a samy zhasínají, proto před akcí vyzkoušej několik značek. Zařízení je složeno ze tří částí – kanystru (obr. A), tyčinek se sirkami (obr. B) a houbičky. Jednotlivé části přenášej odděleně. Jakmile dorazíš na místo, vtlač houbičku do ucha kanystru (obr. C). Tu pak pořádně polij petrolejem, polít můžeš i okolí a samotný kanystr. Zapal vonné tyčinky v bezpečné vzdálenosti od kanystru a pak je umísti do předem připravených dírek v houbičce
    (obr. D), jednu na každé straně. Ve chvíli, kdy dohoří tyčinka k sirkám, ty zapálí petrolejem nasáklou houbičku, která roztaví kanystr a zapálí se tím pádem i její obsah. Hlavičky sirek by měly být co nejblíže houbičce. Pokud je mezi nimi velká mezera, může sirka zhasnout a tvé úsilí přijde vniveč. Pokud se ti to hodí, můžeš vonné tyčinky vynechat a zapálit rovnou houbičku. Vždy s sebou nos náhradní zapalovač.

14-b

  • Střelný prach: Vyprázdni střelný prach ze čtyř nebo pěti nábojnic a vysypej ho do krabičky od sirek. Do krabičky na jednom konci udělej dírku dostatečně velkou, aby se do ní vešla cigareta. Na druhém konci udělej větší díru. Pak dlouhý pruh látky polij dieselem, kerosinem nebo rozpouštědlem. Látka by měla být nasáklá jen trochu, aby nenavlhl prach. Na místě pak protáhni látku skrz otvor až do střelného prachu. Krabičku pak dej na místo, které má být zapáleno. Do menší dírky nakonec umísti cigaretu bez filtru tak, aby byl její konec opět přímo v prachu. Nyní máš až 15 minut, abys bezpečně odešel. Čas závisí na typu a délce cigarety, na větru a vlhkosti. Tato technika je mnohem snazší, než se na první pohled zdá a funguje ve většině případech. Nicméně na rozdíl od USA je v našich podmínkách poměrně obtížné si bez větších problémů a bezpečnostního rizika opatřit střelivo či přímo střelný prach!
  • Minutka a hodinky: Sofistikovanější a složitější metody jsou použití kuchyňské minutky, náramkových hodinek a přesného časovače. Návody jsou v The Black Cat Sabote Handbook na stranách 109-113. a v Průvodci od Earth Liberation Front Setting Fires With Electrical Timers.
  • Svíčka a míček: Nevyzkoušenou metodou je použití svíčky, která se používá na narozeninové dorty a která se nedá zfouknout, pokud je zapálena. Budeš k tomu potřebovat ještě pingpongový míček. Udělej do něj díru o průměru svíčky a tu do něj pak vlož tak, aby její velká část byla venku. Celé „zařízení“ dej na místo, které chceš podpálit. Zapal svíčku. Jakmile svíčka dohoří k míčku, měl by vzplanout a podpálit, co je v okolí.
This entry was posted in General, Rady and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.