Říkali jste, že sociální revoluce je skončená, překonaná, nemožná?!

13thJan. × ’19

Kdo jsou žluté vesty, ptají se pokrytecky vládci, novináři a politici. Šéfové, svobodné profese, maloburžoazie, říkají! Ultralevice nebo extrémní pravice, dobrodruzi, profesionální rioteři, šílenci?!!! Směšné pokusy zdiskreditovat žluté vesty: žalostné prostředky proti masovému hnutí!!!

Hlavní slogan žlutých vest “Máme už dost téhle bídy!,” to říká jasně, jsou to ti, kteří už dál nemohou snášet žít z donucení v nedostatku…

Už je to vzpoura ubohých, utlačovaných, vykořisťovaných!

Je to sociální revoluce, která je „na pochodu“!!!

Všechny koaliční síly represe, reformy, vyjednávání, kompromisu a oportunismu nemohly dělat nic: když je to nutné, proletářské masy převezmou směřování své vlastní budoucnosti a začnou tím, že se spojií, budou spolu mluvit, rozhodovat a jednat samy za sebe tak, že se zbaví všech politických a společenských rámců, které třída vlastníků vybudovala, aby jim v tom zabránila.

Nikdy například nezapomeneme, že představitelé všech odborů udělali vše pro to, aby to vypadalo, že žluté vesty jsou fašistické hnutí, rozzuřená maloburžoazie a že jsou vůči dělnické třídě nepřátelské!!! A když se jim to nepodařilo, když se toto hnutí stalo nejdůležitějším proletářským hnutím za dlouhou dobu, učinili vše, aby mu bránili, aby ho zardousili již v počátku a po celou dobu jeho exsitence!

To, co odborům na hnutí žlutých vest vadí, je sebeorganizace a vzbouřenectví, a mohli jsme si toho všimnout po dni společné odborářské akce minulou sobotu – ústředí CGT zůstává vůči hnutí nepřátelské, zatímco místní členové odborů jsou často součástí hnutí žlutých vest, a CGT dbá na to, aby nebyly stávky a hnutí spojovány a odmítá ustavovat dělnické výbory v podnicích. CGT je naprosto proti sebeorganizaci a vzpouře. To si musíme zapamatovat pro budoucnost: ony levicové organizace nebo reformistické odbory nejsou přáteli sociální revoluce, jejíž příliv stoupá…

Ano, je to právě vzbouřenecký charakter žlutých vest, který je staví do opozice ke strejcovskému charakteru hnutí bez budoucnosti, jaká už léta vyvolávají odborářské aparáty, ať už se jedná o spojené odborové svazy nebo o CGT samotnou. Protože dny odborářského nečinu byly pravým opakem tohoto hnutí: nebyly ani mezioborové, ani sebeorganizované, ani nekontrolovatelné, ani ohrožující moc a vládnoucí třídu, ani radikální ve svých cílech a perspektivě, ani výbušné a šířící se, ani pro naše nepřátele v čemkoli nebezpečné.

Odborářské aparáty nikdy nechtěly, aby boj ovládali ti, kteří se na něm podílejí. Nikdy nechtěly, aby byla celá země zablokována, plná barikád nebo vzbouřená. Nikdy nechtěly, aby celá třída vlastníků, všichni, kteří mají z kapitalismu prospěch, zpochybněna. Nikdy nechtěly zevšeobecnit sociální revolty, sjednotit je v jednom hnutí a namířit jej proti vlastníkům, vykořisťovatelům, prospěchářům!!! Nikdy nepřijaly spontaneitu boje a neuznaly schopnost pracujících sami rozhodovat, organizovat se a vést sociální boje bez odborových centrál specializovaných na porážku dělníků.

A nikdy nedovolily, aby se dělnických bojů, jakkoli důležitých a masových, majetné třídy bály, zatímco žlutých vest se nyní obává buržoazie dokonce i za hranicemi! Protože jejich příklad překračuje hranice!!!

Ve společenském obsahu svého boje jsou žluté vesty mnohem radikálnější, než byli levicoví reformisté kdykoli předtím, a to včetně levicové levice, odborů a krajně levicových oportunistů. Zpochybňovat daně, to tihle spořádaní lidé nikdy neučinili! Zpochybňovat banky, to taky ne!

Macron jedním mávnutím ruky odmítl požadavky žlutých vest na více sociálních služeb a méně daní, a označil je za infantilní a nerozumné: „Musíme lidem vysvětlit, na co jdou jejich daně… Pokud to nikdo neudělá, všichni si budou myslet, že je normální, aby byla škola zdarma nebo aby společnost platila za zdravotní péči na konci života.“ Ve skutečnosti nejsou požadavky na méně daní a více veřejných služeb infantilní, ale vyžadují vyvlastnění kapitalistické vládnoucí třídy…

Macron samozřejmě používá násilí […] na demonstracích a blokádách k tomu, aby hnutí odsoudil a morálně ho zdiskreditoval. Ale není skutečné násilí to, čeho se dopouští vlastníci výrobních prostředků a jejich vlády? Nejsou to oni, kteří dotlačili mírné otce rodin zahnané do bídy k tomu, aby se vzbouřili? Nejsou to oni, kdo dotlačil matky rodin, včetně svobodných matek, které si už nemohou dovolit ani ty nejzákladnější výdaje, aby se vrhly na ulici, riskovaly bití obušky a slzný plyn a dokonce zatčení?

Násilí je to, co činí třída vlastníků, když prohlašuje: potřebujeme stále více a více miliard zisků vyždímaných z těch, kteří žijí ze své práce!

Není náhoda, že všichni začínají přirovnávat politickou a sociální situaci majetné třídy a její moci zcela zdiskreditované do té míry, že utlačované a vykořisťované masy spoléhají jen na povstání, aby provedly nutnou změnu, ke starému režimu (Ancien régime)!

Po celé zemi se vytvářejí spojení mezi všemi vykořisťovanými, utlačovanými, semletými, dotlačenými na hranici svých sil. A jedinou skutečnou perspektivou je to, že se dělnická třída zorganizuje do dělnických výborů, shromáždí se v jednotlivých podnicích, bude diskutovat a rozhodovat o svých požadavcích a o svém akčním programu. Tam, kde se to začíná dít, je váhavost odborů rychle překonána…

Pokud Macron a jeho poslanecké mandáty vykořisťovatelů nakonec svým zneužíváním, vydíráním, zpronevěrou, krádežemi a nekonečným vykrucováním založili požár, můžeme říci, že sociální revoluce je jediná věc, kterou neukradli!!!

Během hnutí žlutých vest vede buržoazie své pořádkové síly k potlačení povstání a zvyká tomu i obyvatelstvo… Ale velmi pravděpodobně také vede proletariát směrem ke společenskému povstání!

Brzy znovu objevíme slogan proletářů z Paříže v roce 1871: „Ať žije komuna!“

This entry was posted in General and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.