Revolutionary Abolitionist Movement (RAM): 10 akčních bodů

17thJan. × ’20

Do nového roku a nového desetiletí přinášíme deset bodů, abychom jasně komunikovali, co RAM znamená a na čem pracujeme. Boj se po celém světě zintenzivňuje, přičemž krajní pravice a krajní levice jsou stále více definovanější a militantnější. V USA je napětí neustále na pokraji vybuchnutí, ale pozice zcela vlevo se staly nejasnými, a proto nemohou hovořit o závažnosti dané situace.

Chceme načrtnout bitevní linie velmi jasně a definitivně. Chceme říci všem těm, kteří jsou uvězněni, zavražděni a mučeni státem: vidíme situaci a budeme bojovat, abychom ji zastavili. Všem těm, kteří chtějí pracovat na osvobozené společnosti: připojte se k nám a spolupracujte!

  • 1. Osvobození bude vyhráno všemi potřebnými prostředky.
  • 2. Zničíme stát, policii, armádu, korporace a všechny ty, kdo řídí americkou plantáž.
  • 3. Budeme žít důstojně ve světě bez vězení.
  • 4. Systémy trestu budou zrušeny. Nebude existovat žádný zákon, který by bylo třeba vymáhat, žádné peníze na ochranu.
  • 5. Revoluční spravedlnost určí ti, kteří jsou utlačováni.
  • 6. Vláda nebude. Žádná osoba nebo skupina nebude mít moc nad jinou.
  • 7. Komunity budou rozhodovat o tom, jak žijí, a zajistí, aby každý měl to, co potřebuje k důstojnému životu.
  • 8. Země není majetkem. Je živoucí, komunální a musí být chráněna.
  • 9. Spolu s mezinárodními soudruhy zničíme všechny hranice a zajistíme všude volný pohyb lidí.
  • 10. Militantní sítě budou bránit naše revoluční komunity. Osvobození začíná tam, kde Amerika umírá.

Revolutionary Abolitionist Movement

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.