Za šíření vzpoury!

18thMar. × ’20

https://anarchistsworldwide.noblogs.org/files/2020/03/prison_revolt_italy_.jpgO vzpourách v italských věznicích proti státním opatřením proti Coronaviru

Italská vláda již několik týdnů testuje stále radikálnější opatření k omezení svobody, aby zvládla pandemii Coronaviru. Zatímco izolace a kontrola jsou na vnější straně čím dál tvrdší, situace se uvnitř stává nesnesitelnou. Po dobu dvou týdnů byly návštěvy, pracovní a rekreační aktivity omezeny. V posledních dnech lidé, kteří měli dení propustky, již nemohou chodit ven a zvláštní povolení již nejsou možná. Znamená to také omezení přístupu k základním potřebám a zboží (jídlo, čisté oblečení, peníze…).

V návaznosti na tato rozhodnutí vypukly v sobotu 7. března první vzpoury, které se po dvou dnech rozšířily po celé Itálii do třiceti věznic. Metody vzpoury jsou jednoduché a efektivní. Ze severu na jih Itálie se šířil oheň z jednoho vězení do druhého, vězni vylezli na střechy a křičeli „svoboda a amnestie!“. Vězeňská stráž byla zajata jako rukojmí, mříže byly ohýbané, úřední dokumenty byly změněny v popel. V některých křídlech budov už nejsou stopy policistů. V Modeně se celé vězení zavřelo, protože ho vzpoury učinily nepoužitelným. Čísla, která se začínají šířit, hovoří o více než stovce uprchlých vězňů. Přejeme jim hodně štěstí!

Když kouř stoupá vysoko na obloze, příbuzní a ostatní lidé se v solidaritě shromažďují u věznic. Křičí na podporu, organizují pouliční blokády, čímž komplikují příjezd policie, GOM (vězeňská policie) a armády.

Vzpoura je intenzivní, represe je zuřivá: omezení vody a elektřiny, vrtulníky létající přes zdi vězení, policejní násilí… V několika věznicích je nejméně 12 mrtvých. Buržoazní tisk a vězeňská správa hovoří o předávkování po rabování ošetřovatelen, ale příbuzní vězňů [shromážděných v solidaritě mimo věznice] slyšeli výstřely. Několik vězňů je hospitalizováno v intenzivní péči.

Současně se politici všeho druhu pokoušejí situaci uklidnit tím, že nabízejí přístup k telefonům nebo skypu, a zároveň žádají rodiny, aby uklidnily své blízké… ale nestačí to, aby utišily jejich odhodlání. Posíláme jim veškerou naši solidaritu!

Nemusíme provádět analýzy současných vzpour. Mluví samy za sebe o útoku na systém, který zavírá i ovládá strachem a hrozbami. Různé státy se spoléhají na naléhavost a zobecněný strach, který pomohly vytvořit. Staví se jako spasitelé tváří v tvář katastrofě a předkládají nám svou logiku a opatření. Soutěží ve vynalézavosti s cílem prohloubit kontrolu a dohled. Experimentují s různými nástroji pro řízení populace. Francie navíc hovoří o zřízení zvláštního systému věznic v nadcházejících dnech. Kromě těchto situací je realita věznic vždycky nechutná. Tváří v tvář uvěznění existují vždy dobré důvody ke vzpourě!

Coronavirus nebo ne, v Itálii nebo jinde, oheň do všech věznic!

11. března 2020

This entry was posted in General, Nepokoje, Represe and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.