Server nostate.net byl zabaven

1stApr. × ’21

https://malacoda.noblogs.org/files/2021/04/stern-300x285.pngServer nostate.net, se všemi projekty, které hostil, byl 29. března 2021 zabaven nizozemskou policií. Nemáme žádné oficiální informace o důvodech zátahu. Odkazy na pravé straně hlavní stránky nostate.net nyní vedou k nejnovějším verzím webových stránek uložených v internetovém archivu.

  • Prohlášení je z 30. března 2021

Poznámka: Server nostate.net je také domovem několika anarchistických webových stránek, včetně mezinárodních informačních a překladatelských projektů act for freedom now! a 325, které existovaly od roku 2008 a 2006. Po zabavení již nemohou být umístěny na jejich původních adresách.

This entry was posted in General, Represe and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.