Svobodu pro Claudia Lavazzu !

21stJan. × ’22

Dne 17. ledna jsme pokryli TGV [vysokorychlostní vlak] nápisy a plakáty prosazujícími svobodu pro Claudia Lavazzu, který je rukojmým ve francouzské věznici. Jeden nápis se týkal také Emilia Scalzo, který byl deportován a uvězněn.

Solidaritu pro Claudia a Emilia.

  • Poznámka: Claudio Lavazza je rebel, anarchista, bankovní lupič, který se již v 70. letech v Itálii účastnil boje proti státu a kapitálu.

Adressa:

Claudio Lavazza
N. ecrou 11818, CD 1 cellule 51
CP de Mont-de-Marsan
Chemin de Pémégnan
BP 90629
40000 Mont de Marsan (France)

This entry was posted in General and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.