“Anarchisté”, kteří zapomínají na zásady: Prohlášení KRAS-IWA

27thJun. × ’22

Sekce Mezinárodní asociace pracujících v regionu Ruska vyzývá k bojkotu provokatérů, kteří se schovávají za název “anarchisté” a dehonestují aktivisty naší organizace.

Náš postoj proti válce vedené kapitalistickými oligarchiemi za přerozdělení “postsovětského prostoru” se setkává s pochopením a podporou anarchistické internacionály na Ukrajině, v Moldavsku a Litvě, s nimiž udržujeme kontakty.

Ale od samého počátku rusko-ukrajinské války zahájili takzvaní “anarchisté”, kteří opustili tradiční anarchistickou internacionálu, jež se staví proti všem státům a národům, a kteří podporují jednu z válčících stran, pomlouvačnou kampaň proti naší organizaci.

Například bývalí anarchisté Anatolij Dubovik a Alexandr Kolčenko žijící na Ukrajině zveřejnili na internetu jména a adresy našich aktivistů. První z nich napsal příslušný text a druhý mu dal ke zveřejnění svůj účet na Facebooku a schválil jej. Záminkou bylo, že naše organizace zastává důsledný internacionalistický postoj a odsuzuje jak ruskou invazi na Ukrajinu, tak ukrajinský nacionalismus a expanzivní politiku bloku NATO.

Pánové Dubovik a Kolčenko se bezostyšně a drze snažili očernit naši sekci IWA a bezdůvodně se nám snažili přisoudit pozici bránící Kreml. Kromě toho připouští, že vyzýváme ukrajinské i ruské vojáky, aby odmítli bojovat.

To znamená, že tito falešní anarchisté zveřejňováním adres protiválečných aktivistů nacházejících se v Rusku, přímo podněcují ruské tajné služby a nacionalistické hrdlořezy, aby si to s nimi vyřídili ručně! V podmínkách neustálého pronásledování, propouštění, vyhrožování a fyzických represí vůči protivojensky smýšlejícím lidem v Rusku se takové akce rovnají skutečnému udání s přímým naznačením, na koho mají represivní složky obrátit svou pozornost.

Nacionalisté na obou stranách frontové linie jsou opět podle logiky “kdo není s námi, je proti nám” připraveni společně zničit své hlavní protivníky, tedy internacionalisty, kteří odmítají volbu mezi válčícími státy a buržoazními klikami, mezi morem a cholerou.

Anarchisté celého světa by si měli uvědomit hanebné činy provokatérů-informátorů a jednou provždy s nimi odmítnout mít cokoli společného. Navždy je vyhodit z anarchistického prostředí a poslat je k jejich patronům a pánům z tajných služeb a tajné policie!

Prohlášení bylo schváleno na referendu členů KRAS-IWA

This entry was posted in General, Teorie. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.