“Kampaň za skutečnou válku”

13thJul. × ’22

https://files.libcom.org/files/images/library/war_2.jpgTvrzení, že “pravda je první obětí války”, je první z mnoha lží, které provázejí vraždění naší třídy. Aby se válka mohla odehrát, je třeba, aby pravda byla dlouho dopředu dobře pohřbena. Největší lež, z níž pramení všechny ostatní, je, že my, dělnická třída, potrava námezdní práce i války, máme nějaké společné zájmy s těmi, kdo nám nařizují bojovat.

Od mýtu o vlasti až po podvod s “demokratickými hodnotami” – představa, že jakýkoli ruský dělník se díky vlastenectví vyrovná Putinovi nebo že jakýkoli britský dělník tím, že použije volební urnu vedle Johnsona, sdílí stejnou moc a vliv, by byla směšná, kdyby nebyla tak smrtící. V obou státních koncepcích je “sociální mír”, který máme oceňovat: dřinou práce, chudobou, zranitelností hladem a bezdomovectvím pod vlivem zákonů chránících majetek, zisk a moc.

Společenství národů sledující “národní zájmy” v systému založeném na pravidlech je zlodějskou kuchyní spekulujících kolotočářů: politiků, obchodníků se zbraněmi, bankéřů, akcionářů a ziskuchtivých ničitelů planety chráněných zákony, které si sami vytvořili. Nic z toho, čeho si ceníme, nám nebylo dáno, ale vyždímáno v krvavém třídním boji a postoupeno nám, abychom odvrátili revoluci a udrželi iluzi sociálního míru. Tento “mír” odvádí pozornost od bot, které nám neúnavně kráčejí nad hlavami. Lež o svobodě.

Svoboda, jak se zpívá ve staré písni, je jiné slovo pro to, že už není co ztratit. A přesto je to právě to, k čemu nás vyzývají na obou stranách svých hranic, když ze stolu jejich mezinárodního systému padá vyhlídka na nové nemovitosti v podobě paliva, půdy, investic a zdrojů – včetně nás. Beránčí roucho padá, aby odhalilo vlky bojující o novou mršinu. Mršiny, těla pracujících, nás, kteří pracujeme, v uniformách i bez nich, lidí jako my, jsou obelháváni nebo nuceni přihnojit tuto novou příležitost.

Pak, jak můžeme vidět od Jemenu po Ukrajinu, se objevují ty nejzvrácenější lži ze všech. Svědčí o tom Turecko, které živilo ISIS a přihlíželo vypálení Kobani, nyní vystupuje jako čestný zprostředkovatel z humanitárních důvodů – od lží k ironii! Aby omezili naše znechucení a odpor, aby nás nasměrovali do slepé uličky soucitu, hypnotizují nás výmysly o válečných zločinech a nezákonných válkách. ‘Zakázané’; ‘obranné’ nebo nemorální. Některé zbraně dobré, některé špatné, některé bomby ctnostné potrestání, některé bomby zločinné. Jako by šlo o skutečnou kampaň za skutečnou válku, a ne proti ní!

Válka je zločin! Příčiny a výmluvy, lži! Ale je tu ještě jedna válka, skutečná válka. Třídní válka. My neumíráme jen tak, my vzdorujeme! Ukrajinští zemědělci odtahující tanky pomocí traktorů, 20 000 zatčených protestujících v ruských městech a pak “fragmentování”, něco, o čem se nemluvilo od dob protiválečného odporu ve Vietnamu: Vojáci zabíjejí své důstojníky! Zatímco sympatizující protesty rostou, smysluplný organizovaný odpor se teprve musí skutečně rozvinout. Ale tato semínka třídní války, skutečné války, která má ukončit všechny ostatní, jsou zaseta v úrodné půdě.

 

This entry was posted in General, Teorie and tagged , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.