Antimilitaristické prohlášení dělníků z Haft Tappeh (Írán)

21stJul. × ’22

#no war from Fuck Yeah Anarchist PostersJedna část našich vládců se nám pokouší namluvit, že je tato válka vedena proti fašismu; druhá část zase, že jde o válku na obranu vlasti. Je zajímavé, že obě strany zároveň skrze svá masmédia tvrdí, že mají pro tuto ničivou operaci veřejnou a globální podporu. Různé státy světa se šikují do imperialistických formací v zájmu svých vládnoucích tříd.

Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí ve svém projevu z 1. března řekl:

Ukrajina se stala obětí americké politiky výroby krizí. Jsme pro skončení války na Ukrajině, ale klíčem k řešení každé krize je nalézt její příčinu. Příčinou krize na Ukrajině jsou Spojené státy.

bbc.com

 

Na rozdíl od něj íránští dělníci nespatřují příčinu krize v tom či onom státu, ale v samotném kapitalistickém světovém řádu. Dělníci z Haft Tappeh, stojící v čele íránského dělnického hnutí, ti, kdo nastolili heslo “chléb, práci, svobodu – moc sovětů!”, ohnisko dělnických protestů v Íránu, tento postoj vyjádřili v následujících dvou prohlášeních, které zde přetiskujeme. Je třeba poznamenat, že první text jsme přeložili do angličtiny my [tj. Mezinárodní Komunistická Tendence – pozn. překl.] zatímco ten druhý byl v angličtině nasdílen na jejich kanálu v aplikaci Telegram.

TAHLE VÁLKA NENÍ NAŠÍ VÁLKOU!

 

Kapitalisté a kapitalistické vlády využívají svou politiku pro zisk a investice různými způsoby.
Útisk, zatýkání a věznění, mučení a popravy, nezaměstnanost a bezdomovectví, a někdy války a zabíjení nevinných, kteří nehrají ve válce žádnou roli a pro které z ní neplyne nic, než smrt a vyhnání z jejich domovů.

Tahle válka není naší válkou!
Naše válka je válkou dělnické třídy proti kapitalistické třídě, proti útlaku, vykořisťování a diskriminaci. Rozbijme kapitalistické vlády ve všech částech světa, abychom se zbavili války, nouze, chudoby atd.
Ať žije mezinárodní solidarita dělnické třídy!

Dělnické odbory Haft Tappeh Sugarcane, 28. února 2022

VÁLKA NA UKRAJINĚ JE VÁLKOU PROTI PRACUJÍCÍM! ,

 

Válka, kterou kapitalistické vlády vedou na ukrajinské půdě, je rovněž válkou proti dělníkům z Haft Tappeh v Íránu. Stejně tak je válkou proti všem íránským dělníkům a proti dělníkům celého světa vůbec. Nejedná se jen o válku proti Ukrajině či proti Rusku. Ve skutečnosti nejde vůbec o válku proti konkrétní zemi, nýbrž proti pracujícím a námezdním dělníkům dané země – a proti dělníkům celého zbytku světa.

Putin nevtrhl na Ukrajinu ve prospěch ruských dělníků. Ani Spojené státy, ani Evropa, ani NATO nenasadily své vojáky Rusku pod nos v zájmu ukrajinských dělníků či v zájmu evropských a amerických pracujících. Rozšíření NATO na Ukrajinu či kamkoli jinam představuje kapitalistický militarismus, a jako takové dělnickým zájmům škodí. Stejně tak ruská vojenská ofenziva představuje kapitalistický militarismus a útok proti všem pracujícím. Přítomnost sil NATO na Ukrajině nebo ruská invaze této země jsou plány, které pracují ve prospěch světových kapitalistů. Běžní lidé prolévají krev a ztrácejí životy, naše domovy se mění v trosky – ale oni na tom vydělávají. Prodávají zbraně, útočí pod záminkou zajištění bezpečnosti a v dalších místech navyšují svou vojenskou přítomnost. Jejich válka a vojenské rozpočty se nadále rozrůstají: vše přitom vytahují z dělnických kapes, aby to místo za veřejné blaho společnosti utratili za vlastní warlordismus.

Někteří říkají, že Putin je nevinný, protože NATO pronikalo k ruským hranicím; jiní zase, že nevinní jsou prezidenti Ukrajiny, Evropy či Spojených států, jelikož pouze reagují na Putinovy činy. Vinu ale nesou všichni. Je pravda, že NATO se provinilo náborem členských států podél ruských hranic, ale Putin a ruský kapitalismus svůj díl viny nesou také. Amerika, Evropa a NATO se provinily rovněž. Není to jen jedna strana, kterou je třeba obviňovat. Pod vlivem evropských a amerických médií někteří lidé vykreslují ukrajinského prezidenta jako hrdinu. Jaký že hrdina? Je to jen pěšák ve hře o kapitalistický vliv a o vliv Severoatlantické aliance, o kterém nikdo nemůže říct, že bojuje za demokracii, protože o demokracii tu vůbec nejde. Pro některé je hrdinou Putin, pro jiné zas Biden. Jací že hrdinové? Jsou to lídři kapitalismu, kteří obracejí domovy pracujících v trosky. Ústřední spor se vede mezi kapitalistickými mocnostmi, a tento spor nevznikl dnes ani včera. Bylo tomu tak vždy. Problém spočívá v tom, že dělníci Ruska i Ukrajiny musí zasadit úder svým vlastním vládám. Evropští a američtí pracující musí jít do stávky, aby učinili totéž a ukázali svým vládám, že nemají právo vést válku za naše peníze.

Nikdo nesmí tuto tupou, krutou a dělníky zabíjející válku hájit. Místo toho je třeba podporovat a pobízet pracující a námezdní dělníky na obou stranách, aby se proti této válce spojili.

Tato válka se nevede v zájmu ruských dělníků ani na obranu zájmů dělníků ukrajinských. Nevede se v zájmu vůbec žádných dělníků; je válkou proti našim zájmům. Nynější válka mezi Ruskem a ostatními mocnostmi na ukrajinské půdě je reakční a protidělnická. Všichni musíme být proti ní. Nestačí být pouze proti Putinovi, ani pouze proti Bidenovi a evropským prezidentům, ani pouze proti prezidentovi Ukrajiny. My, dělníci, námezdně pracující, dříči, se musíme spojit proti této válce jako takové. Stojíme proti všem vám kapitalistům a válečným štváčům. Tohle není naše válka. Je to válka proti nám, všem dělníkům.

  • Nezávislý kanál dělníků z Haft Tappeh, 28. února 2022
 
This entry was posted in General, Teorie. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.