Antiterorismus je státní terorismus!

2ndNov. × ’18

molotof

Proletáři, odmítněme se podřizovat protiteroristické kampani státu! Antiterorismus je státní terorismus! Na celém světě nabírá na obrátkách kapitalistický terorismus proti lidstvu. Rostoucí ceny potravin, masivní propouštění a škrty v sociálních dávkách, které přináší současná kapitalistická krize, vyhazují stamilióny proletářů na ulici a připravují je o nejzákladnější prostředky k přežití.

Terorismem je především to, že nás kapitál připravuje o prostředky nutné k životu!

 

Aby povstali proti exponenciálnímu zhoršování podmínek přežití, vyrážejí proletáři do ulic a konfrontují stát v bezpočtu zemí na celém světě, právě teď v Řecku, Itálii a Španělsku…

Státy, jejich zákony a jejich policie tvrdě potlačují každou proletářskou akci (stávkovou hlídku, blokádu dopravy, sabotáž, demonstraci atd.), která narušuje nedotknutelnou „svobodu pohybu práce, právo pracovat, prodávat a nakupovat…“ Bojující proletáři jsou systematicky obviňováni, že „berou nevinné oběti jako rukojmí“ (tj. občany, kteří jsou poslušni buržoazního práva a pořádku), že je zastrašují a terorizují.

Ve skutečnosti je to buržoazie, kdo se cítí terorizován zpochybňováním vlastnictví a svobody kšeftařin, a proto rozšiřuje svoji definici „terorismu“ na každou akci, která narušuje demokratický řád. To znamená, že zároveň:

• Skrývá hluboce teroristickou povahu svého panství, a proto terorismus dává výlučně do téže kategorie jako násilné reakce proletariátu, čímž záměrně směšuje reakce, které mají třídní perspektivu, s reakcemi, které různé manipulace svádí k netřídním, reformistickým, náboženským, národně osvobozeneckým cílům;

• Konsoliduje svůj právní, soudní a ideologický arzenál represí proti jakémukoli protestnímu hnutí, které útočí na kšeftařský řád;

• Ideologicky rozděluje vykořisťované na „nevinné“ a „viníky“, „poctivé občany“ a „barbarské teroristy“;

• A konečně izoluje proletáře, kteří se rozcházejí se sociálně demokratickým pacifismem, a tlačí jejich třídní bratry a sestry k tomu, aby je odsuzovali a distancovali se od nich.

Proti manévrům buržoazie je naprosto nutné trvat na tom, že:

• Teroristické jsou především samotné základy demokratického systému vlastnictví a svobody a zákonné normy, které je chrání!

• Jakýkoli kompromis s protiteroristickou kampaní státu znamená přímo se podílet na represi každého protestu proti dennodennímu terorismu kapitálu vůči lidstvu!

• Proletáři utlačovaní ve jménu antiterorismu jsou naši třídní bratři a sestry!

Solidarita znamená bojovat proti státu kdekoli žijeme!

IKS – Internacionalistická komunistická skupina – Prosinec 2008

This entry was posted in General, Teorie and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.