Ultimátum pro berlínský senát a bytové společnosti

2ndJan. × ’20

Očekáváme zastavení vyklízení house-projektů i squatů a ukončení nuceného vyhoštění. Dále očekáváme od bytových společností oznámení o 50% snížení nájemného .

– Autonomní skupiny

  • Popis videa: Video začíná textem ultimáta, následovaným žhářskými útoky proti luxusním automobilům a obchodům v gentrifikovaných předměstích Berlína v roce 2016 a 2019. Dále následuje text „Kdo vás ochrání?“ Video končí záběry, kdy berlínská pořádková policie prchla, zatímco se dostala pod útok lahví a kamenů. Kontextem videa je hrozící vystěhování autonomního house-projektu Liebig34 a dalších okupovaným prostorům v Berlíně, které vyvolalo atmosféru neustálých útoků proti majetku a symbolům moci / autorit a jejich přisluhovačů.

 

This entry was posted in General, Squatting and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.