Útoky na cíle putinovského režimu pokračují

30thAug. × ’22

https://img.rt.com/files/2016.03/original/56e46c04c461884f358b45f3.jpgRáno 24. srpna 2022 byly na budovu Orelské oblastní správy hozeny zápalné lahve. Partyzánovi, který útok provedl se podařilo uprchnout. Úřad Vyšetřovacího výboru Ruska zahájil vyštřování pokusu o vraždu obecně nebezpečným způsobem.

Doporučení: Přestaňte o budovách uvažovat tak, že se skládají z oken a dveří! Každá budova má střechu, stěny a základy nebo něco, co funguje jako základy, případně suterén, přízemí (a vchody do něj), komunikace – ventilaci, vodovod, telekomunikační a elektrické kabely, kanály, studny (výčet není konečný, záleží na konkrétním cíli).

Přestaňte vnímat cíl jako abstraktní zlo. Prozkoumejte svůj cíl a zvažte, jak způsobit režimu maximální škody. Pokud se jedná o kancelářskou budovu, zvažte, jak se přiblížit k papírovému archivu, místnosti pro server nebo telekomunikační skříni. Vyhořelý archiv nebo server je mnohem těžší vyměnit než vstupní dveře.

Pokud se nemůžete dostat dovnitř, mnoho kancelářských budov a úřadů má veřejně přístupné schránky, kde může kdokoli zanechat výbušnou zásilku. Je-li někdo řadovým stoupencem režimu, může se pokusit uhasit  požár nebo zavolat hasiče. Výbušniny takovou možnost nedávají.

  • Žhářství v Moskvě

Dne 27. 8. 2022 zapálila pravděpodobně 65letá Elena Belová v Moskvě auto Jevgenije Serjareva, zástupce náčelníka 8. oddělení generálního štábu ruských ozbrojených sil. V důsledku žhářského útoku zcela shořel zavazadlový prostor vozu. Osmé oddělení generálního štábu je zodpovědné za vojenskou cenzuru a dohlíží na to, aby se “v médiích neobjevovala nesprávná fakta o ruské armádě”. Na webových stránkách ministerstva obrany jsou uvedeny i další funkce ředitelství – poskytuje ministerstvu obrany “potřebné informace” k plnění úkolů při řízení ozbrojených sil. Kromě toho ředitelství řídí také službu na ochranu státního tajemství ozbrojených sil.

Žena, která údajně žhářství spáchala, byla zadržena. Dodejme však, že mezi protirežimními útoky z poslední doby převažují ty, kde nikdo nebyl dopaden.

This entry was posted in General, Represe, Sabotáž and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.