Antimilitaristické prohlášení kurdských anarchistů a anarchistek

26thSep. × ’22

https://files.libcom.org/files/images/news/en.jpgPřinášíme antimilitaristické prohlášení kurdských anarchistických skupin, které mají vlastní zkušenost s válečným konfliktem ve svých domovech.

Válka, všechny druhy válek, náboženské a národní války, války mezi státy a globálními korporacemi jsou všechny proti utlačovaným lidem, útočí na jejich životní prostředky, útočí na jejich vůli a schopnost, aby je podřídili vůli utlačovatelů, vůli autorit, kapitalistů.

My jsme utlačovaní, ať už jsme kdekoli, neustále v rámci svých společenských aktivit čelíme různým válkám našich třídních nepřátel, jako jsou války politické, vojenské, mediální, ideologické a války proti chudobě. Nezaměstnanost a snižování mezd, válka bezdomovectví a vysokých cen každodenního života, válka sexismu, šovinismu, rasismu a fašismu, války proti obyvatelstvu po celém světě, nucené vysídlování a diskriminace, a odmítání uprchlíků. Náš život je permanentní a totální válkou.

Ruská válka a útok na Ukrajinu není novou válkou, podle našeho názoru je tato válka pokračováním předchozích válek; války a genocidy původních obyvatel Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu, Kanaďanů, Afričanů… válka mezi Íránem a Irákem, invaze do Kuvajtu, Iráku a Afghánistánu a konflikty v Sýrii, Libyi, Somálsku atd. stejně jako v předchozích válkách je cílem kontrola a udržení rozporů mezi prací a kapitálem, rozšířit a zajistit trhy pro potřeby zboží, pro experimenty a vývoj nových zbraní, bomb a dalšího vojenského vybavení.

Není však jasné, jaký bude výsledek této války a kam až ještě dospěje; zda dojde až k použití atomových zbraní, vyprodukuje další genocidy, zničení měst a země, nebo ne. Co je nám však jasné, je výsledek války. Stejně jako u předchozích válek, bez ohledu na to, jak skončí, vždy přináší ztráty pracujících a utlačovaných lidí na obou stranách. Ať už jde o ztráty na životech, z hlediska sociálních destrukcí, z hlediska vytváření rozporů a posilování ducha nacionalismu a rasismu, nebo ve smyslu zničení jednoty, spolupráce a třídní solidarity mezi pracujícími z celého světa. Vždy nakonec poškodí utlačované na celém světě. Zvýší cenu dodávek tím, že zvýší cenu ropy, nafty a plynu. Důsledky války, budou produkovat nacionalismus a rasismus mezi Ukrajinci a Rusy.

Víme, že všechny druhy válek jsou generovány kapitalistickým systémem, a proto se stavíme proti systému samotnému a samotným základům státu, stavíme se proti všem státním úřadům, korporacím a bankám, a nepodporujeme žádnou stranu války. Současně vyjadřujeme sympatie a podporu obětem války, dělníkům, utlačovaným lidem obou zemí, našim anarchistickým přátelům, a anarchistům Ukrajiny a Ruska. Z poučení, které jsme si odnesli z našich zkušeností, také víme, že války můžeme ukončit pouze prostřednictvím jednoty, spolupráce, dezerce z bojových front a obrácením našich zbraní směrem k palácům vládců, proti zájmům a suverenitě tvůrců války.

Ne válce, zabíjení a státu. Ano podpoře a boji utlačovaných revolucionářů proti třídní nadvládě. Naše válka proti vládcům a jejich kapitalistickým korporacím je globální sociální válkou.

Kurdsky mluvící anarchistické fórum

https://www.anarkistan.com/

  • převzato z FB Historický spolek Zádruha

 

This entry was posted in General. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.